Amanda Persson

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag sökte till Morgondagens ledare för att få en inblick in i vad som krävs för att vara en god ledare och för att utveckla mina förmågor och egenskaper som ledare.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
I min yrkesroll erbjuds olika möjligheter till ledarskap både i och utanför klassrummet och i situationer som dessa vill jag vara en god ledare. 

Vad gör du om fem år?
Om fem år arbetar jag med ett samordnande uppdrag som fokuserar på att ge alla nyanlända elever ett likvärdigt mottagande och möjligheter oavsett skola.