Frida Gustafsson

Befattning: Omsorgshandläggare
Arbetsgivare: Hylte kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag sökte till morgondagens ledare för att jag har en ambition att arbeta som enhetschef eller utvecklare inom omsorgen. Jag har en nära vän som har gått programmet och som var väldigt nöjd med upplägget, därför tänkte jag att det kunde vara något som passade mig!

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mitt mål med programmet är att utveckla mina ledaregenskaper och identifiera mina styrkor och svagheter samt att få ökad kunskap om områden så som arbetsrätt och ekonomi.

Vad gör du om fem år?
Om fem år har jag förhoppningsvis en befattning som ger mig möjlighet att påverka utvecklingen inom funktionshinderområdet och/eller äldreomsorgen.

Läs Frida Gustafssons blogginlägg här!