Sebastian Lindén

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag sökte till Morgondagens ledare för att få mer kunskap kring ledarskap med vad allt det innebär. 

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Målet med utbildningen är få mer kunskap kring ledarskap och får möjligheten att skaffa mig verktyg för att kunna utveckla mig själv som ledare.

Vad gör du om fem år?
Om fem år hoppas jag att jag fortfarande arbetar som chef inom psykiatrin, vilket jag trivs med i nuläget.