Therese Kleveland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Som utbildad journalist och nu även verksam sjuksköterska kunde jag inte annat än känna en dragning till ett program där jag kan få användning av både mina professioner och även min önskan om att i framtiden kunna påverka och leda. Under min utbildning till sjuksköterska blev det snart ganska tydligt att det var det hälsoekonomiska- och organisatoriska perspektivet samt sjuksköterskans ledande roll som intresserade mig mest. Som person är jag väldigt lösningsorienterad och ser gärna saker i ett övergripande perspektiv. Att kunna se helheten öppnar upp för kreativa och hållbara lösningar men jag är även flexibel i att låta andra leda vägen och ta ansvar för sina områden. Därför tyckte jag att programmet kunde passa mig.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Kan programmet ge mig verktygen att bli en god ledare som inspirerar, ger drivkraft, låter människor ta ansvar för sina kunskapsområden och som ser individens potential då har jag dragit vinstlotten. Jag tror på att låta människor känna att de har en möjlighet att kunna påverka sin arbetsdag och uppgifter, och därför vill jag lära mig mer om tillitsbaserat ledarskap. Kan ledaren säkerställa en god kommunikation och låta kompetensutveckling vara en prioriterad fråga så är möjligheterna stora för att man bevarar medarbetarnas autonomi och känsla av delaktighet – och därmed behålla morgondagens medarbetare.
Vad gör du om fem år?
Jag går in i programmet med en öppenhet och en nyfikenhet om vad offentlig verksamhet har att erbjuda en person med driv och engagemang. En tydligare målbild än det har jag inte i nuläget men om fem år vill jag vara en synlig och närvarande ledare. En ledare som inspirerar andra att vilja göra sitt bästa och även en ledare man kan ta stöd av när det behövs. Jag är övertygad om att god arbetsmiljö är nyckeln till inspirerade och motiverade medarbetare, därav vill jag arbeta aktivt med både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Tillsammans med andra vill jag bidra till hållbara och attraktiva arbetsplatser, där medarbetare och verksamheten växer och utvecklas utifrån tydligt uppsatta mål. I vilken verksamhet vill tiden utvisa.