Catrin Nordstedt

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Min främsta drivkraft till att bli ledare är att jag gärna vill vara med och påverka och se människor utvecklas. Jag ser Morgondagens ledare som en möjlighet för mig att personligen utvecklas och växa in i ett framtida ledarskap.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Framförallt personlig utvecklig. Jag vill utveckla mina svaga sidor och förstärka de bra. Jag hoppas att programmet skall hjälpa mig att reflektera över mitt sätt att agera i olika situationer som skulle kunna påverka mig i rollen som ledare. Att vara ledare är ett viktigt uppdrag som skulle kräva mycket av mig som person och jag tror det finns stora fördelar att i förväg ha reflekterat kring hur jag vill vara som ledare, både på egen hand och genom mina kurskamrater.

Vad gör du om fem år?
Jag arbetar fortfarande i offentlig sektor med något som jag tycker är roligt och utmanande, förhoppningsvis i kombination med ett ledarskap.