Anna Cavrak

Befattning: Verksamhetsutvecklare
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag sökte till programmet för att stärka mina ledaregenskaper och utveckla mig själv för att ha goda förutsättningar att i framtiden vara en föredömlig chef/ledare i Region Halland.  

Vad har du för mål med att delta i programmet?
När jag har gått klart Morgondagens ledare är målet att jag har:

  • En plattform att stå på och är rustad med verktyg för att lyckas som ledare/chef.
  • Fått ökad insikt om mina styrkor och svagheter.
  • Fått ökad förståelse för vilka egenskaper som är nycklarna till att lyckas som ledare/chef.  
  • En ökad självkännedom och förståelse för hur mina beteenden och sätt att kommunicera på påverkar andra.

Vad gör du om fem år?
Det får framtiden utvisa, men troligen har jag ett chefsuppdrag där jag har verksamhetens mål i fokus samt tillämpar ett coachande ledarskap för att hjälpa personer i min omgivning att leda sig själva i given riktning.