Anna Ericsson

Befattning: Lärare
Arbetsgivare: 
Barn och ungdomsförvaltningen, Halmstad kommun

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag är intresserad av ledarskap, personlig utveckling och av människor. Morgondagens ledare är ett program som kommer ge mig förutsättningar att utmana mig själv och utveckla mig, både personligt och professionellt.

Vad har du för mål med morgondagens ledare? 
Ledarskapet synliggörs genom beteende, beslut man gör och i sättet i hur man möter andra. Min övertygelse är att ledarskapet startar på insidan av sig själv. Målsättningen med Morgondagens ledare är dels att fördjupa mig i min egen självkännedom, både styrkor och svagheter, för att stärka mitt ledarskap samt få nya redskap för framtiden som kommer vara till hjälp för vidare utveckling även efter programmet. ”Du är en kvinna med stora drivkrafter” brukar jag få höra av min omgivning och det kan jag skriva under på till hundra procent. Jag känner många av mina drivkrafter men en förhoppning med programmet är att få en ännu större medvetenhet så jag kan använda denna kraft på absolut bästa sätt.
Min målsättning framåt är att få arbeta inom skolans värld med en ledande position.