Anna Jodin

Befattning: Byggprojektledare
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Ledarskap har alltid inspirerat mig och jag har känt under en längre tid att jag vill utveckla mitt ledarskap. Jag har ett behov av att få göra en personlig resa där jag kan få fördjupa mig i mig själv, vad är mina styrkor och hur hanterar jag mina svagheter

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Att utvecklas och få verktyg för att kunna bli den ledare som skapar det bästa teamet. En ledare som kommer att känna sig trygg i sin roll.