Caroline Lilja Engström

Befattning: Gruppchef
Arbetsgivare: Halmstads kommun

Varför söker du till Morgondagens Ledare?
Jag söker till programmet då jag är övertygad om att det kan ge mig bättre förståelse för mina styrkor och svagheter som ledare samtidigt som jag får möjlighet att utveckla redskap till att hantera dessa. Jag får även ett forum för att koncentrerat arbeta med att utvecklas som människa och ledare samtidigt som det erbjuder mig, som junior i en professionell ledarroll, behövlig feedback på mitt ledarskap.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Det korta svaret är att mitt framtidsmål är att ha ett dynamiskt och utmanade arbete som ledare. Det längre svaret är att jag vill träffa intressanta människor med olika erfarenheter och lärdomar att ta del av för att få förståelse för de mekanismer som får människor att arbeta gott tillsammans – och tillsammans med mig. Jag vill fortsätta växa som människa genom att få mina tankar och åsikter utmanade för att fungera ännu bättre tillsammans med andra människor.