Caroline Strid

Befattning: Verksamhetsutvecklare
Arbetsgivare: Laholms kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Någonstans inom mig har jag velat leda och prova på att vara chef och ledare men inte känt att jag haft tillräckligt med kunskaper. Sökte utbildningen med förväntan om att jag skulle tillgodogöra mig dessa kunskaper och våga ta steget mot ett ledarskap. Jag kände att utbildningen var en utmaning och en resa som jag bara var tvungen att försöka komma med på. En resa med personlig utveckling!

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag vill få de kunskaperna om ledarskap och grupper som jag behöver för att bli en bra ledare. Jag vill utveckla mina ledarskaps egenskaper och kunna se och reflektera över mig själv och mitt ledarskap på nya sätt för att känna mig mer beredd för en ledarskapsroll i framtiden.

Vad gör du om fem år?
Om fem år arbetar jag fortfarande med något som är kul och utmanande förhoppningsvis i kombination med en ledande roll.