Cecilia Andersson

Befattning: Avdelningschef BB
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Efter att ha arbetat som koordinator på förlossningen i flera år väcktes mitt intresse för ledarskap. Min dåvarande chef gav mig möjlighet att söka till Morgondagens Ledare.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Få en ökad personkännedom, utvecklas som människa och få lära mig mer om chefsrollen. Att få ökad kännedom om gruppdynamik. Ser framemot givande och inspirerande diskussioner i gruppen.

Vad gör du om fem år?
Hoppas att jag är kvar som avdelningschef på BB Halmstad, och att vi tillsammans  fortsätter kunna ge familjer en trygg start i föräldraskapet.

Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat i offentlig sektor, vilket jag trivs med. Det finns en nyfikenhet att få prova att arbeta i privat verksamhet.