Cecilia Wennström

Befattning: Leg sjuksköterska/biträdande avdelningschef
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag är intresserad av ledarskap och grupprocesser, ville hitta verktyg och öka min kunskap för att utvecklas i min roll som biträdande avdelningschef

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mitt mål är att utforska och bekräfta mina styrkor samt närma mig mina svagheter så att jag efter utbildningen är en tryggare och kunnigare ledare

Vad gör du om fem år?
Jag arbetar med någon form av ledarskap i personalgrupper och/eller verksamhetsutveckling– kanske som chef.