Emilie Rawlings

Befattning: Utvecklingsstrateg
Arbetsgivare: Varbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag sökte till programmet för att jag är nyfiken på människor och ledarskap men också på de mer formella delarna i chefskapet såsom ekonomi och arbetsmiljö. Eftersom jag som person tänker ständig förnyelse och förbättring så kändes ansökan som ett naturligt steg i min personliga utveckling och förhoppningen är att erfarenheterna från programmet kommer att leda mig in på nya stigar i livet.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Målet är i första hand att stärka mig i min nuvarande roll som informell ledare men jag ser det också som start för att småningom våga prova på andra typer av tjänster. Jag hoppas att programmet kan bidra till en ökad självkännedom som i förlängningen kommer öka min förmåga och trygghet i att leda och utveckla andra.

Vad gör du om fem år?
Jag har svårt att se var jag är om fem år men förhoppningsvis har jag på olika sätt prövat att leda medarbetare och verksamheter. Jag har en tjänst där jag känner att jag växer och utvecklas och där jag i högsta grad kan vara med och påverka människor och verksamhet i en positiv riktning.