Eva Karlsson

Befattning: Kurator
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag sökte ML för att utveckla mig själv, få kunskap och förståelse för grupprocesser samt bli en trygg och bra ledare.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Mina mål med utbildningen är att jag vill få ökad kännedom om mig själv, mina styrkor och svagheter som ledare. Jag är intresserad av mötet mellan människor och hur man genom ett bra ledarskap får en grupp att utvecklas tillsammans mot gemensamma mål.

Vad gör du om fem år?
Om 5 år jobbar jag nog som ledare eller med verksamhetsutveckling