Frida Johansson

Befattning: Socialsekreterare
Arbetsgivare: Varbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag har i många år fått höra både i privatlivet och i yrkeslivet att jag skulle passa som chef i olika sammanhang. Detta är något jag själv aldrig identifierat mig som och har därför inte tänkt i chefs-spåret. I samband med covid hade jag en period där jag var trött på min yrkesroll och i samband med det dök möjligheten upp till att söka till ML. Efter att ha pratat med min chef som absolut tyckte jag skulle söka så gjorde jag det och blev en av de utvalda.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
För att få en bättre självinsikt, reflektera oh fundera över om jag verkligen är en ledare. Jag hoppas att ML med tiden ska utvisa om jag är morgondagens ledare eller inte.

Vad gör du om fem år?
Väldigt svårt att svara på idag, men jag tror nog ändå att jag har någon form av ledande roll, oklart i vilken omfattning. Jag tror inte heller att jag är kvar där jag befinner mig idag.