Helen Axelsson Pira

Befattning: Anestesisjuksköterska
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Mina chefer uppmuntrade mig att söka och ledarskap intresserar mig. 

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Att lära mig mer om mig själv och andra utifrån ett ledarperspektiv. 

Vad gör du om fem år?
Jag jobbar fortfarande med något som har en större mening för mig själv och mina medmänniskor.