Helena Lind

Befattning: Näringslivsutvecklare
Arbetsgivare: Falkenbergs kommun

Varför sökte du dig till Morgondagens ledare?
Jag sökte till Morgondagens ledare för att få tillgång till redskap för att utveckla mina ledarskapsförmågor. Genom de redskap som Morgondagens ledare kan ge hoppas jag på ännu bättre förutsättningar för att kunna inspirera andra till utveckling samt att skapa sammanhang som alla vill vara med och bidra till.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag vill utvecklas som person, få verktyg för att utveckla mig själv i rollen som ledare och inspireras av och lära genom andra människor. Jag har ett stort intresse för människor och relationer och tror att nyckeln till framgångsrika och hållbara organisationer ligger i att lyfta, bekräfta och motivera individen. Jag vill i ännu högre utsträckning bidra till att skapa hållbara organisationer genom omtanke och samverkan samt att bygga en förståelse för och vilja att bidra till helheten. Jag vill vara med och driva en hållbar förändring genom ett hållbart ledarskap.

Vad gör du om fem år?
Jag bedriver ett hållbart ledarskap genom omtanke med utgångspunkt i individens förutsättningar samt inspirerar andra till utveckling.