Jenny Svensson

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag valde att söka till Morgondagens ledare då jag såg en möjlighet till personlig utveckling och en chans att utvecklas i min roll som ledare. 

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag har som mål att bli ännu mer trygg i mitt ledarskap. Att tillsammans med andra kunna reflektera över mitt sätt att leda, att kunna fokusera på mina styrkor samtidigt som jag utvecklar mina svagheter.

Vad gör du om fem år?
Om fem år ansvarar jag för en verksamhet där jag motiverar och inspirerar min personal. Tillsammans med mina medarbetare driver jag en framgångsrik arbetsplats som ständigt slår nya rekord.