Johan Blom

Befattning: Digital utvecklingsstrateg
Arbetsgivare: Hallands sjukhus, Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag är förändrings benägen och att älskar utmaningar, att aldrig begränsa mig själv genom att säga att det är för svårt det är min drivkraft på både det personliga och professionella planet. Genom att utveckla min ledarförmåga hoppas jag kunna uppnå målet att leda en verksamhet genom stora förändringsprocesser framöver.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag hoppas genom deltagande i programmet också kunna utveckla mina förmågor som jag redan har som ledare men även förstå de brister som jag behöver förändra och förbättra.

Vad gör du om fem år?
Jobbar fortsatt med verksamhetsutveckling med digitalt fokus och då kanske som utvecklingschef.