Kenny Störsjö

Befattning: Projektledare
Arbetsgivare: Fastighetskontoret, Halmstad kommun  

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Anledningen till varför jag valt att söka till programmet är först och främst för jag tycker det verkar vara en spännande och gedigen chans till att på sikt kunna etablera sig på chefsposition inom en organisation, vars sfär jag trivs väldigt bra i, och tror kommer även i framtiden fylla en kanske ännu viktigare funktion i samhället. Att jag sedan även hört mycket gott om detta program från tidigare deltagare bidrog också starkt till min ansökan.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
På sikt ser jag mig axla en chefsposition där jag förhoppningsvis kommer kunna arbeta och bygga upp en stark organisation av medarbetare, där alla trivs och vill ingå och själva bidra till både framgångsrika prestationer, trivsel och engagemang i gruppen.