Lisa Haraldsson

Befattning: Förstelärare i Grundskolan år 1-6 på Hjortsbergsskolan
Arbetsgivare: Falkenbergs Kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
• Jag vill ta steget vidare med att utveckla och leda, från unga elever till vuxna och personalansvar
• Personlig utveckling
• Jag vill få stöd och verktyg i att leda
• Kunskap / insikt om vad jag behöver utveckla vidare

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
• Jag har höga förväntningar på utbildningen
• Jag vill utvecklas
• Kunna reflektera över ett före utbildning och ett efter
• Vi tillsammans går utbildningen, vi samarbetar och lär tillsammans