Maria Möller

Befattning: 1:e socialsekreterare
Arbetsgivare: Socialnämnden, Laholms kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har alltid velat utvecklas i mitt yrke och har fått möjlighet att göra det på ett sätt jag känt varit roligt. Just därför sökte jag till Morgondagens ledare, för att fortsätta utvecklas.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mitt mål med Morgondagens ledare är att fortsätta utvecklas och att jag, i framtiden, vill fortsätta med uppdrag/arbetsuppgifter där det ingår någon form av ledarskap.

Vad gör du om fem år?
Om fem år hoppas jag på fortsatta utmaningar som inspirerar mig i min yrkesroll. Jag hoppas också att bidra till ett gott samhällsklimat, gott bemötande och människors välmående.