Markus Danielsson Darlington

Befattning: Överläkare, Specialistläkare inom Dermatologi och Venereologi, Forskare
Arbetsgivare: Hudkliniken Halland Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Akademin

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag blev rekommenderad att söka mig till chefsutbildningsprogrammet av min chef. Chefs- och ledarskapsfrågor ligger mig varmt om hjärtat, framförallt i en tid då allt större krav ställs på effektivitet, kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet i offentligt finansierad sjukvård.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att lära känna Region Halland som organisation och att samverka gränsöverskridande och utbyta erfarenheter som ledare.

Vad gör du om fem år?
Kombinerar klinisk verksamhet med min forskning om vårdförlopp, digitala lösningar och effektivt nyttjande av vårdens resurser i mitt arbete som chef i sjukvårdsorganisationen.