Pia Wernebäck

Befattning: förskollärare
Arbetsgivare: barn- och utbildningsförvaltningen, Halmstads kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Min förskolechef uppmuntrade mig att söka Morgondagens ledare . Då jag sökt kunskap om utbildningen väckte den nyfikenhet hos mig. Jag vill utvecklas personligt och yrkesmässigt i en ledarprofession.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Mitt mål med att vara med i programmet är att utveckla min självkännedom och få mer kunskap inom offentlig organisation, styrning, ledarskap och grupputveckling med mera.  För att utvecklas till en bra ledare ser jag det som betydelsefullt att utgå från sin egen person vilket innebär att börja leda sig själv samt reflektera över mitt eget ledarskap och hur ledarskapet påverkar andra individer. I programmet har jag som mål att få mer kunskap om organisationen samt hur jag i min ledarroll kan påverka enskilda individen och hela gruppen för att nå gemensamma mål, visioner och riktlinjer samt att verksamheten uppnår en god kvalitet. Ledarskap innebär för mig att få förståelse det vill säga att tänka, se, skapa och att utveckla.

Vad gör du om fem år?

Jag hoppas att jag om fem år arbetar i en verksamhet där min kunskap, erfarenhet och drivkraft kan tas tillvara samt att jag fortsätter utveckla min ledarprofession så att jag kan driva en verksamhet framåt.