Sofia Larsson

Befattning: Ungdomssamordnare
Arbetsgivare: Laholms kommun

 

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

För att jag på jobbet befinner mig i en situation där jag fungerar som arbetsledare, men inte chef, och vill lära mig mer om vad det innebär att vara chef, vilka egenskaper jag kan utveckla och bli bättre på, och känna på om det är chef jag ”ska” bli.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Jag har ofta haft ledande positioner i grupper, har arbetat som verksamhetschef på en mindre arbetsplats, men jag har aldrig varit chef i en kommunal verksamhet och tycker att det är svårt. Jag vill hitta min ”ledarstil” och lära mig mer om ledarskap överhuvud taget. Jag vill lära mig mer om mig själv, hur jag ska förhålla mig till människor som man både arbetar tillsammans med (som kollegor) och är chef för. Jag vill lära mig mer om konflikthantering och hur jag fungerar i olika situationer.

Vad gör du om fem år?

Förhoppningsvis arbetar jag på en arbetsplats som genomsyras av kreativitet och nyskapande, där personalen och ledningen är lösningsinriktade och ser positivt på verksamheten och sina arbetsuppgifter. Jag ser gärna att jag har en ledande roll, där jag kan få tänka strategiskt och planera tillsammans med personal och medborgare hur vi ska skapa riktigt bra verksamhet. Jag ser mig själv i kommunal verksamhet om det finns ett Aktivitetshus för unga i kommunen och där jag leder det demokratiska arbetet med unga, föreningar och personal. Men vem vet, det kanske blir något helt annat!