Paulina Falk

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
För att få möjlighet att utvecklas och lära tillsammans med andra fantastiska människor som delar samma intresse för ledarskap. Men även för att stärka min personliga utveckling genom reflektioner kring mig själv och mina egenskaper samt att få fördjupad kunskap kring områden som rör ledarskap. Att få chansen att gå Morgondagens Ledare kändes som en stor möjlighet och en spännande utmaning som jag inte ville missa.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Mitt största mål med utbildningen är att verkligen fördjupa mig i mina egna känslor och att identifiera och stärka sidor hos mig själv för att bli en trygg och bra ledare. Att skapa nya kontakter och förhoppningsvis vänner som man kan bolla och reflektera tillsammans med även efter utbildningens slut.

Vad gör du om fem år?
Om fem år har jag en arbetsledande roll, där jag tillsammans med mina kollegor strävar efter att utveckla och få verksamheten att växa, genom stort engagemang och motivation. På en arbetsplats med god arbetsmiljö och gemenskap.