Rikard Junblad

Befattning: Fastighetsstrateg
Arbetsgivare:
Halmstads kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag såg Morgondagens ledare som en chans att få en större insyn hur det är att arbeta på en chefsposition samt en möjlighet för mig att utveckla mina egenskaper som ledare.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag är intresserad av att i framtiden arbeta på en ledande position och lära känna mina styrkor och svagheter.

Vad gör du om fem år?
Om fem år jobbar jag som chef inom Halmstad kommun och drivs av att utveckla mina medarbetare och skapa en trivsam och kreativ arbetsmiljö.