Sara Hjert

Befattning: I grunden har jag en tjänst som socialsekreterare på Vuxenenheten där jag arbetar med personer som har missbruks/beroendeproblematik, men för tillfället har jag ett uppdrag att vara processtödjare vid införandet av IBIC på Socialförvaltningen. IBIC är socialstyrelsens framtagna metod/arbetssätt för att identifiera och beskriva individer med funktionshinders behov. I min processtödjarroll ingår att utbilda enhetschefer, handläggare och utförare på tre avdelningar inom Socialförvaltningen. Utöver IBIC arbetar jag också metodstödjande gentemot ASI som är ett systematiserat kartläggningssystem för personer med missbruk och beroende. ASI-uppdraget är regionalt vilket innebär att jag utbildar och metodstödjer i ASI över Halland.
Arbetsgivare: Socialförvaltningen i Halmstad
 
Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Som person drivs jag av utveckling och att få följa och hjälpa andra på deras utvecklingsresa. Morgondagens Ledare såg jag som en stor möjlighet att utveckla mig själv och att få reflektera över mina styrkor och utmaningar som person och som möjlig chef/ledare.
Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att få en bättre självkännedom både yrkesmässigt men även privat och att de svårigheter som jag identifierar längs vägen skall göras tydliga. Vidare är mitt mål att ta in så mycket som möjligt från föreläsarna och de övriga i ML-gruppen, samt att ha kul!
 
Vad gör du om fem år?
Om fem har jag troligtvis en massiv, pågående 50-årskris, har skaffat mc-kort och hästsvans.. Yrkesmässigt så har jag tagit mig an ett chefsuppdrag där jag med kreativitet kan leda och utveckla människor.