Sofie Werdin

Befattning: Kommunsekreterare
Arbetsgivare: Varbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Programmet innebär en möjlighet för mig att genom olika perspektiv utforska ledarskap och möta och samtala med andra som delar det intresset. Förhoppningsvis får det mig att i framtiden att bli en bra ledare. 

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag har som mål att få insikter om mig själv och andra som i sin tur hjälper mig i en framtida roll som ledare. Jag vill också få kunskap, både teoretiskt och praktiskt om lednings-, förändrings och utvecklingsarbete. 

Vad gör du om fem år?
Om fem år jobbar jag fortfarande i en offentlig organisation där mina erfarenheter från morgondagens ledare kommer väl till pass.