Susana Gisselman

Befattning: Hälsoutvecklare
Arbetsgivare: Hylte kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag ser/såg ett program som kunde hjälpa mig på vägen till ett framtida uppdrag. Och ett program som var förankrat i hela länet. För att få möjligheten att kunna möta andra.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att själv kunna ge mig förutsättningar/tid att arbeta på mig själv och denna roll. Att knyta kontakter.

Vad gör du om fem år?
Då är jag fortfarande nyfiken och har en vilja av att utveckla mig själv och gör saker som är meningsfulla för mig.