Morgondagens ledare tar paus under 2022

Styrgruppen för Morgondagens ledare har tagit ett beslut om att pausa Morgondagens ledare under 2022. Under denna paus kommer man att se över och uppdatera innehållet i Morgondagens ledare med ambitionen att komma tillbaka med ett uppdaterad program under 2023. Närmare information kommer att finnas här på hemsidan och inom respektive organisation framöver. Om du Läs mer …

Ett annorlunda och speciellt år

Av: Mattias Bengtsson Ett annorlunda och speciellt år närmar sig sitt slut. Ett år som på många sätt inneburit stora omställningar och nya möjligheter. När vi påbörjade Morgondagens ledare med startinternatet tidigt i våras var det en självklarhet att träffas fysiskt och för att genomföra SSL på ett bra sätt var det närmast en förutsättning. Läs mer …

Att lära, utvecklas och erfaras

Av: Paulina Falk Jag kan knappt smälta att denna resa börjar lida mot sitt slut och vilken resa det har varit, inte minst sagt personligen. Mitt motto har alltid varit att man lär sig något nytt varje dag, men det har fått en helt ny betydelse under utbildningens gång. Bara tanken av att försöka sammanfatta Läs mer …

När den öppna chefsdörren tvingas bli digital

Av: Catrin Nordstedt I februari gick startskottet för Morgondagens Ledare och jag såg med stor förväntan fram emot utbildningsresan de kommande sex månaderna. MEN pandemin slog till och resan blev både längre och omkullkastastad flera gånger på vägens gång. Pandemin, och alla dess utmaningar den medför, har fått mig att i större utsträckning tänka på Läs mer …

Att göra något annorlunda!

Snart är vår resa slut! Eller är det början? Morgondagens Ledare-resan har utöver föreläsningar och möten med drivna människor medfört en förändring inom ens egen tankevärld. Jag vågar nog påstå att nästintill samtliga deltagare i ML har fått en ”tankevurpa” av något slag. I de flesta fall positiva sådana. Resan inom ML har lärt mig Läs mer …