Erika Hurtig

Befattning: Verksamhetsutvecklare

Arbetsgivare: Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Jag är intresserad av att i framtiden ta mig an en formaliserad ledarroll och eftersom jag tror på att man ska förbereda sig så väl som möjligt för kommande utmaningar ser jag ett deltagande i programmet som nästa steg i såväl min professionella som min personliga utveckling.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Målet är att få en större inblick i vad det konkret innebär att vara chef samt att få en större kunskap om vilka de personliga utmaningarna kommer att vara vid ett eventuellt chefskap och hur utmaningarna kan hanteras.

Vad gör du om fem år?

Jag är idag öppen för flera olika alternativ. Vad jag arbetar med om 5 år beror på vilka möjligheter som öppnar sig.

Lämna ett svar