Stefan Larsson

Befattning: Sjuksköterska och är till sommaren utbildad specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad.
Arbetsgivare: Barn och ungdomspsykiatrin i Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Jag sökte för att jag i framtiden vill ha en ledarroll och kände att ML ger mig goda förutsättningar att nå dit.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Mina mål är att utveckla mina ledaregenskaper och få en gedigen grund att stå på.

Vad gör du om fem år?

Om fem år har jag en ledarroll inom Region Halland.

 

 

 

Lämna ett svar