Alma Vodenicarevic

Befattning: Social hållbarhetsstrateg
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag har ett stort intresse för ledarskap och har i mitt yrkesliv haft möjligheten att omfamna rollen som ledare i olika sammanhang och grupper. Jag har under åren utvecklat en nyfikenhet på ledarskap i relation till chefskap, vilket jag vill utforska och lära mig mer om. Men främst vill jag utvecklas och bli en bättre ledare genom att få bättre insikt om mina styrkor och förbättringsområden.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Efter Morgondagens ledare har jag fått en fördjupad kunskap om ledarskap och chefskap, samt ökad insikt om mig själv i relation till de båda rollerna. Jag vill även utöka mitt nätverk genom nya kontakter, som har fått mig att vidga mina perspektiv och förståelse för olika verksamheter och ledarskapstyper.

Vad gör du om fem år?
Jag har en befattning där jag fortsatt får leda och utveckla grupper samt processer. Jag är en bättre och tryggare ledare som utövar ett hållbarhet ledarskap för invånare, kollegor, medarbetare och organisationen.