Organisation

Styrgrupp för Morgondagens Ledare

Styrgruppen består av personalchefer från de olika kommunerna samt chef för HR avdelningen på Varbergs kommun och Region Halland. Styrgruppen tar de yttersta besluten gällande upplägg och budget.

Styrgruppen består av:
Anneli Svensson, Varbergs kommun
Anna Doverskär, Halmstads kommun
Sandra Petersson, Region Halland
Malin Sörensen, Laholms kommun
Bengt-Erik Johansson, Falkenbergs kommun
Ronja Morales-Nilsson, Hylte kommun

Utbildningsansvarig för Morgondagens ledare:
Ewa Gylling-Peters

Programgrupp

Programgruppen är den grupp som har varit med och planerat programmets ursprungliga form, samt deltagit i rekryteringen av deltagarna till programmet. Programgruppen fungerar som programledarens närmaste rådgivande organ i strategiska frågor som aktiviteter, schema, föreläsare etc. som programmet ska innehålla. Programgruppen består av personalstrateger från de olika kommunerna och Region Halland.

Programgruppen består av:
Sandra Johansson, Region Halland
Anna Nilsson, Hylte kommun
Oscar Åström, Halmstads kommun
Melisa Gashi, Laholms kommun
Inger Lena Pettersson, Varbergs kommun
Emily Johansson, Falkenbergs kommun

Lämna ett svar