Organisation

Styrgrupp för Morgondagens Ledare

Styrgruppen består av personalchefer från de olika kommunerna samt chef för HR avdelningen på Region Halland. Styrgruppen tar de yttersta besluten gällande upplägg och budget.

Styrgruppen består av:

Charlotte Svensson, Halmstads kommun
Indre Grimpe, Region Halland
Anneli Svensson, Varbergs kommun
Malin Sörensen, Laholms kommun
Kristoffer Bergström, Hylte kommun
Therese Lundgren, Falkenbergs kommun

Programgrupp

Programgruppen är den grupp som har varit med och planerat programmets ursprungliga form, samt deltagit i rekryteringen av deltagarna till programmet. Programgruppen fungerar som programledarens närmaste rådgivande organ i strategiska frågor som aktiviteter, schema, föreläsare etc. som programmet ska innehålla. Programgruppen består av personalstrateger från de olika kommunerna och Region Halland.

Programgruppen består av:

Sandra Johansson, Region Halland
Anna Nilsson, Hylte kommun
Ewa Gylling Peters, Halmstads kommun
Henrik Wahlbeck, Laholms kommun
Erica Giannini, Varbergs kommun
Oscar Åström, Falkenbergs kommun

Lämna ett svar