Organisation

Styrgrupp för Morgondagens Ledare

Styrgruppen består av personalchefer från de olika kommunerna samt chef för HR avdelningen på Region Halland. Styrgruppen tar de yttersta besluten gällande upplägg och budget.

Styrgruppen består av:
Cecilia Wärnestål, Halmstads kommun, cecilia.warnestal@halmstad.se
Indre Grimpe, Region Halland, indre.grimpe@regionhalland.se
Jan Hellkvist, Varbergs kommun, jan.hellkvist@varberg.se
Malin Sörensen, Laholms kommun, malin.sorensen@laholm.se
Monica Randelid, Hylte kommun, monica.randelid@hylte.se
Therese Lundgren, Falkenbergs kommun, therese.lundgren@falkenberg.se

Programledare

Programledaren är Roger Svalin Wahlberg. Hans uppgift är att styra, leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom programmet. Han stämmer av de olika delarna i programmet och ser till att besvara eventuella frågor. Programledaren ser till att programmet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Till sin hjälp har programledaren en programgrupp och en kommunikatör som hjälper till med programupplägg och spridning av information.
Kontakt: 0346-88 60 02
roger.svalin-wahlberg@falkenberg.se

Kommunikatör, studentmedarbetare

Kommunikatör för programmet är Marielle Bock. Hon ansvarar för all information för programmet, både internt och externt. Det är kommunikatören som har den främsta uppgiften att tilldela kandidater och programgrupp all information som behövs för att de ska kunna göra ett bra jobb.
Kontakt:
marielle.bock@falkenberg.se

Programgrupp

Programgruppen är den grupp som har varit med och planerat programmets ursprungliga form, samt deltagit i rekryteringen av deltagarna till programmet. Programgruppen fungerar som programledarens närmaste rådgivande organ i strategiska frågor som aktiviteter, schema, föreläsare etc. som programmet ska innehålla. Programgruppen består av personalstrateger från de olika kommunerna och Region Halland.

Programgruppen består av:

Helena Eberhardsson Nagy, Region Halland, helena.eberhardsson-nagy@regionhalland.se
Felicia Stjernquist, Hylte kommun, felicia.stjernquist@hylte.se
Frida Olsén-Björk, Halmstads kommun, frida.olsen-bjork@halmstad.se
Hanna Stjernström, Laholms kommun, hanna.stjernstrom@laholm.se
Maria Hall, Varbergs kommun, maria.hall@varberg.se
Sandra Johansson, Falkenbergs kommun, sandra.johansson@falkenberg.se

SSL coacher

Grupp 1 – Daniel Svensson – daniel.svensson@hem.se
Grupp 2 – Kristina Westergård – kristina.westergard@varberg.se
Grupp 3 – Karin Blomsén – karin.blomsen@regionhalland.se

Grupp 4 – Mari Remse – mari.remse@halmstad.se
Grupp 5 – Emanuel Sahlström – emanuel.sahlstrom@laholm.se
Grupp 6 – Maria Nebel – maria.nebel@falkenberg.se

Lämna ett svar