Organisation

Styrgrupp för Morgondagens Ledare

Styrgruppen består av personalchefer från de olika kommunerna samt chef för HR avdelningen på Region Halland. Styrgruppen tar de yttersta besluten gällande upplägg och budget.

Styrgruppen består av:
Ewa Gylling Peters, Halmstads kommun
Indre Grimpe, Region Halland
Jan Hellkvist, Varbergs kommun
Malin Sörensen, Laholms kommun
Monica Randelid, Hylte kommun
Therese Lundgren, Falkenbergs kommun

Programledare

Programledaren är Roger Svalin Wahlberg. Hans uppgift är att styra, leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom programmet. Han stämmer av de olika delarna i programmet och ser till att besvara eventuella frågor. Programledaren ser till att programmet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Till sin hjälp har programledaren en programgrupp och en kommunikatör som hjälper till med programupplägg och spridning av information.
Kontakt: 0725-231555
roger.svalin.wahlberg.1@laholm.se

Programkoordinator

Programkoordinator för programmet är Mikaela Käll. Hon ansvarar för all information för programmet, både internt och externt. Det är hon som har den främsta uppgiften att tilldela kandidater och programgrupp all information som behövs för att de ska kunna göra ett bra jobb.
Kontakt:
mikaela.kall@falkenberg.se

Programgrupp

Programgruppen är den grupp som har varit med och planerat programmets ursprungliga form, samt deltagit i rekryteringen av deltagarna till programmet. Programgruppen fungerar som programledarens närmaste rådgivande organ i strategiska frågor som aktiviteter, schema, föreläsare etc. som programmet ska innehålla. Programgruppen består av personalstrateger från de olika kommunerna och Region Halland.

Programgruppen består av:

Helena Eberhardsson Nagy, Region Halland
Simone Karlsson, Hylte kommun
Frida Olsén-Björk, Halmstads kommun
Hanna Stjernström, Laholms kommun
Per Synnes, Varbergs kommun
Sandra Johansson, Falkenbergs kommun

SSL-coacher

2019
Grupp 1 – Daniel Svensson
Grupp 2 – Kristina Westergård
Grupp 3 – Karin Blomsén

Grupp 4 – Mari Remse
Grupp 5 – Emanuel Sahlström
Grupp 6 – Maria Nebel

2020
Grupp 1 – Carina Carlsson
Grupp 2 – Anna Pettersson
Grupp 3 – Petra Bertilsson

Grupp 4 – Roger Svalin Wahlberg
Grupp 5 – Carolin Meijer
Grupp 6 – Maria Hall

Lämna ett svar