Morgondagens Ledare 2018 höst

I augusti 2018 startade följande deltagare sin tid mot att bli Morgondagens Ledare.
I programmet ingick följande 30 deltagare med placering i de olika kommunerna i Halland och Region Halland.

Grupp 1
Jenny Ryttergard – Barnmorska/koordinator, Region Halland
Andrea Egerlundh – Kommunsekreterare, Halmstads kommun
Fredrik Kaestner – Ingenjör, Halmstad kommun
Louise Wallmander – Utvecklingsledare, Varbergs kommun
Anna Hurtig – Verksamhetsledare, Falkenbergs kommun

Grupp 2
Teres Heidemark – Utvecklare, Region Halland
Josefina Kroon – Logoped, Region Halland
Ola Nilsson – Lärare, Halmstads kommun
Gerardo Enrique Hernandez – Stödpedagog, Varbergs kommun
Anna Essbrant Wallenius – Projektledare/ Hälsoutvecklare, Falkenbergs kommun

Grupp 3
Karin Dahlin – Sjuksköterska, Region Halland
Anna Ericsson – Lärare, Halmstads kommun
Jonas Heintz -Enhetschef kultur och turism, Laholms kommun
Julia Anding – Projektledare – Varbergs kommun
Anna Ekeroth – Behandlingssekreterare – Falkenbergs kommun

Grupp 4
Veronica Lindqvist – Barnsjuksköterska, Region halland
Arvid Samuelsson – Brandingenjör, Halmstads kommun
Zandra Cabrera – Teamledare, Halmstads kommun
Wenche Rehnberg – Utvecklingsledare, Varbergs kommun
Niklas Lidström – Mark o exploateringschef, Falkenbergs kommun

Grupp 5
Mattias Svensson – Systemintegrator, Region Halland
Linda Klawitter – Fastighetsförvaltare, Halmstads kommun
Malin Andersson – Förskollärare/utvecklingsledare, Varbergs kommun
Ola Westmar – Speciallärare/Förstelärare, Falkenbergs kommun
Lisette Winge – Sjuksköterska, Region Halland

Grupp 6
Lisa Valfridsson – Apotekare, Region Halland
Jonas Nilsson – Ambulanssjuksköterska, Region Halland
Catarina Gyllenkvist – HR-utvecklare, Halmstads kommun
Anna-Karin Kvarnemar – Beställarrepresentant för fastighetsinvesteringar, Varbergs kommun
Anna Lena Bergström – Förskollärare, Falkenbergs kommun