Louise Wallmander

Befattning: Utvecklingsledare
Arbetsgivare: 
Varbergs Kommun, Näringslivs- och destinationskontoret NOD

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag trivs bra när jag får arbeta med verksamhetsutveckling och har upptäckt att både organisation, ledarskap och förändringsarbete är både roligt och stimulerande. Med uppbackning från min chef satsar jag nu på att fördjupa mina kunskaper och få nya insikter kring hur jag skulle kunna bidra till att skapa en välmående och innovativ arbetsplats framöver!

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag har under flera år arbetat som ledare i projektsammanhang, med allt vad det innebär, men inte haft ett formellt arbetsgivaransvar och inte fullt mandat att ta beslut. Den resan har jag framför mig, och jag hoppas få prova på en formell ledarroll när rätt läge kommer. Jag har fantastiska förebilder nära mig i Varbergs kommun som triggar mig att också sträva efter att försöka bli en bra förebild för andra i framtiden.