Utbildningsmaterial

På denna sida publiceras utbildningsmaterial såsom PowerPoints från föreläsningar och uppgifter i Självstyrt lärande.

Morgondagens Ledare 2020
Självstyrt lärande, beskrivning
Självstyrt lärande, PP

Life Line, första uppgiften inför SSL1
Fyrarummaren + reflektionsuppgiften, inför SSL2

Beskrivning Måltavla, inför avslutningen
Måltavla, PP inför avslutningen

Mitt lärkontrakt ML, uppgift 3

Att vara chef i offentlig organisation, Mari Remse

Kommunikation

Morgondagens Ledare 2019
Sjävstyrt lärande, beskrivning
Självstyrtlärande, PP
Processbild – Morgondagens Ledare 2019
Tidslinje  – Morgondagens Ledare 2019

Att skugga en chef ledare, Information

Life Line, Första uppgiften inför SSL 1
Fyrarummaren + reflektionsuppgiften inför SSL2
Mitt lärkontrakt ML, uppgift 3

Beskrivning Måltavla, inför avslutningen
Måltavla PP, inför avslutningen

Att arbeta och leda i en politiskt styrd organisation – Anders Dryselius
Arbetsmiljö och arbetsrätt ML 2019, vårens utvecklingstillfälle
Arbetsmiljö och arbetsrätt ML 2019, höstens utvecklingstillfälle
Kommunikation 2019
Ekonomi 2019 – uppdaterad version
Kompetensförsörjning 2019
Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2023

Morgondagens Ledare 2018
Sjävstyrt lärande, beskrivning
Självstyrt lärande SSL
Morgondagens Ledare Processbild
Reflektionsuppgift inför SSL2
Mitt lärkontrakt ML, uppgift 3
Att skugga en chef-ledare

Synapsen, Carl Bartler
Synapsen, Catrin Ditz
Synapsen, Jenny Birkestad

Synapsen, Mia Törnblom

Synapsen, Philip Runsten

Synapsen, Sofia Svanteson

Synapsen, Stakston, Digitalisering
Johnny Sundins 9 kreativa tips

Morgondagens Ledare 2018 höst
Att arbeta och leda i en politiskt styrd organisation – Anders Dryselius
Kommunikation – Monica Kollert
Beskrivning Måltavla
Måltavla PP
Ekonomi

Morgondagens Ledare 2018 vår
Ledarskap och grupprocesser – Johari fönster och Feedbacktrappa
Ledarskap och grupprocesser – Teoretiska modeller
Kommunikation – Monica Kollert

Morgondagens Ledare 2017
Sjävstyrt lärande, beskrivning
Självstyrt lärande SSL
Självstyrt lärande processbild (SSL) inom Morgondagens Ledare
Mitt lärkontrakt ML, uppgift 3
Reflektionsuppgift inför SSL2
Att skugga en chef-ledare

Att arbeta och leda i en politiskt styrd organisation, Anders Dryselius presentation
Ekonomi/Styrning/Budgetarbete 170607-08
Hållbar verksamhetsutveckling
Kommunikation Samtal – PP 170823-24
Kommunikation Samtal – Lästips
Rekryteringsutbildning 170920-21
Arbetsmiljö 171004-05
– Utvärdering i farten
– Sammanställning utvärdering i farten

Lämna ett svar