Utbildningsmaterial

På denna sida publiceras utbildningsmaterial så som PowerPoints från föreläsningar och uppgifter i Självstyrt Lärande.

Morgondagens Ledare 2019
Sjävstyrt lärande, beskrivning
Självstyrt lärande SSL, PP
Processbild – Morgondagens Ledare 2019
Tidslinje  – Morgondagens Ledare 2019

Att skugga en chef ledare, Information
Att skugga en chef ledare – Dokument att ge till den chef/ledare som man vill skugga

Life Line, Första uppgiften inför SSL 1
Reflektionsuppgift inför SSL2
Mitt lärkontrakt ML, uppgift 3

Beskrivning Måltavla, inför avslutningen
Måltavla PP, inför avslutningen

Att arbeta och leda i en politiskt styrd organisation – Anders Dryselius
Arbetsmiljö och arbetsrätt ML 2019
Kommunikation 2019
Ekonomi 2019
Kompetensförsörjning 2019
Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2023

 

 

Morgondagens Ledare 2018
Sjävstyrt lärande, beskrivning
Självstyrt lärande SSL
Morgondagens Ledare Processbild
Reflektionsuppgift inför SSL2
Mitt lärkontrakt ML, uppgift 3
Att skugga en chef-ledare

Synapsen, Carl Bartler
Synapsen, Catrin Ditz
Synapsen, Jenny Birkestad

Synapsen, Mia Törnblom

Synapsen, Philip Runsten

Synapsen, Sofia Svanteson

Synapsen, Stakston, Digitalisering
Johnny Sundins 9 kreativa tips

Morgondagens Ledare 2018 höst
Att arbeta och leda i en politiskt styrd organisation – Anders Dryselius
Kommunikation – Monica Kollert
Beskrivning Måltavla
Måltavla PP
Ekonomi

Morgondagens Ledare 2018 vår
Ledarskap och grupprocesser – Johari fönster och Feedbacktrappa
Ledarskap och grupprocesser – Teoretiska modeller
Kommunikation – Monica Kollert

 

Morgondagens Ledare 2017
Sjävstyrt lärande, beskrivning
Självstyrt lärande SSL
Självstyrt lärande processbild (SSL) inom Morgondagens Ledare
Mitt lärkontrakt ML, uppgift 3
Reflektionsuppgift inför SSL2
Att skugga en chef-ledare

Att arbeta och leda i en politiskt styrd organisation, Anders Dryselius presentation
Ekonomi/Styrning/Budgetarbete 170607-08
Hållbar verksamhetsutveckling
Kommunikation Samtal – PP 170823-24
Kommunikation Samtal – Lästips
Rekryteringsutbildning 170920-21
Arbetsmiljö 171004-05
– Utvärdering i farten
– Sammanställning utvärdering i farten

Morgondagens Ledare 2016
Fyrarummaren
Mitt lärkontrakt ML uppgift 3
Självstyrtlärande, processbild
Självstyrt lärande, pp
Ledarskap och grupprocesser
Att vara chef i offentlig organisation 2016-02-17
Kommunikation
Rekryteringsutbildning
Arbetsmiljö
Att skugga en ledare/chef
Triosamtal

Morgondagens Ledare 2015
Beskrivning av självstyrtlärande
SSL-powerpoint
Självstyrt lärande processkarta
Mitt lärkontrakt
Att arbeta i en politisk styrd organisation
Ledarskap och grupprocesser
Arbetsmiljö

 

Kommentera