Morgondagens ledare – ett utvecklingsprogram för dig som vill bli chef

Morgondagens Ledare är ett samverkansprogram mellan Region Halland, Halmstads, Laholms, Varbergs, Falkenbergs och Hyltes kommuner. Syftet är att identifiera, utveckla och stärka nya chefer. 

Programmet pågår under 8 månader och består av 10 utbildningsdagar samt 3 dagar där du som deltagaren skuggar en chef. Syftet är att du som deltagare ska få en ökad förståelse och kunskap vad är ett chefsuppdrag/chefsroll innebär inom offentlig sektor samt att du får en ökad självkännedom.

Under programmet kommer du även att arbeta med att utveckla din självkännedom och få kunskaper om offentlig organisation, chefs- och ledarskap och grupputveckling med mera. Programmet består av uppstartsinternat (2 dagar), utbildningsdagar, skuggning av chef samt reflektionstillfällen genom självstyrt lärandegrupper, (SSL). Syftet med dessa SSL-grupper är att medvetandegöra dina drivkrafter, personliga beteenden samt utvecklingsområden inom chefs- och ledarskap.

Ansvariga för programmet är en styrgrupp, bestående av representanter från de deltagande halländska kommunerna och Region Halland.

Programstart sker i september varje år och ansökan och urval till kommande program genomförs från årsskiftet och under våren till kommande programstart.

Är du intresserad av att bli en av kandidaterna i Morgondagens Ledare 2025?

Ansökningsprocessen kommer att skötas av respektive organisation.
Ansökningsperiod för 2025 års program sker vid årsskiftet 2024/2025. Mer information om ansökningsprocess och vart ni ska skicka in er ansökan, programmet, kontaktpersoner mm kommer att finnas i november, 2024, på respektive organisations intranät. Länkar finns längst ned på sidan.

Vi förutsätter att du för en dialog med din chef innan du skickar ansökan.

Programstart: september, 2025, och avslutas maj/juni 2026.

Kvalifikationer
Du som är tillsvidareanställd i regionen/kommunen, vill bli chef inom snar framtid och bedöms ha potential. Utbildningskravet är samma som vid tillsättning av chefstjänst i respektive organisation och verksamhet. Praktisk erfarenhet av att i något sammanhang praktiserat ledarrollen är en fördel. 

Som person har du följande egenskaper/förmågor:

 • Du är trygg och visar vilja att utvecklas
  Har god självinsikt, personlig mognad samt förståelse och intresse för hur det egna beteendet påverkas av och påverkar andra.
 • Du är drivande och målmedveten
  Ansvarstagande för verksamheten. Tar initiativ och får saker att hända. Är uthållig och håller fokus på målet. Har förmågan att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Avslutar saker och kan vid behov fatta svåra beslut.
 • Samarbetar och engagerar
  Har en positiv människosyn, är inkluderande och bra på att involvera andra, samarbeta och bygga tillitsfulla relationer. Arbetar gärna tillsammans med andra. Involverar och entusiasmerar. Skapar teamkänsla. Är lyhörd och skapa förutsättningar för gott medarbetarskap.
 • Har helhetssyn
  Ser helheten och kan förklara sammanhang och samband. Kan närma sig frågeställningar utifrån flera vinklar. Fokuserar på det väsentliga och gör relevanta prioriteringar. Har ett långsiktigt perspektiv. Kunna se sin egen roll i sammanhang och verka för helhetens bästa.
 • Du är tydlig och kommunikativ
  Kommunicerar tydligt och klart i såväl grupp som enskilda samtal. Lyssnar aktivt på andra. Säkrar att budskap når fram. Ger konstruktiv och utvecklande återkoppling. Inger förtroende, kan engagera och få med sig andra.

Vad händer efter programmet?
Programmet ger dig en fördel och en bra grund att stå på när du senare söker vakanta chefstjänster inom såväl din egen verksamhet som andra verksamheter. Däremot innebär inte programmet att du per automatik kommer att erbjudas en chefstjänst.

Kontaktperson för respektive organisation hittar du under fliken Organisation.

Länk till respektive organisations intranät med information om ML:
Falkenbergs kommun
Halmstad kommun
Hylte kommun
Laholms kommun
Region Halland
Varbergs kommun

Lämna ett svar