Morgondagens ledare – ett utvecklingsprogram för dig som vill bli chef

Morgondagens Ledare är ett samverkansprogram mellan Region Halland, Halmstads, Laholms, Varbergs, Falkenbergs, och Hyltes kommuner. Syftet är att identifiera, utveckla och stärka nya chefer och ledare.

Programmet går ut på att du som deltagare ska få en ökad förståelse och kunskap vad är ett chefsuppdrag/chefsroll innebär inom offentlig sektor. Under programmet kommer du även att arbeta med att utveckla din självkännedom och få kunskaper om offentlig organisation, styrning, ledarskap och grupputveckling med mera. Programmet består av startinternat (2 dagar), utvecklingsdagar, skuggning av chef/ledare samt reflektionstillfällen genom självstyrt lärandegrupper, (SSL). Syftet med dessa SSL-grupper är att medvetandegöra dina drivkrafter, personliga egenskaper samt utvecklingsområden inom chef- och ledarskap.

Ansvariga för utvecklingsprogrammet är en styrgrupp, bestående av representanter från de deltagande halländska kommunerna och Region Halland.

Är du intresserad av att bli en av kandidaterna i Morgondagens Ledare 2024?

Ansökningsprocessen kommer att skötas av respektive organisation.
Mer information om datum, ansökningsprocess och vart ni ska skicka in er ansökan, programmet, kontaktpersoner mm kommer att finnas på respektive organisations hemsida, länkar finns längst ned på sidan.

Vi förutsätter att du för en dialog och får klartecken från din chef innan du skickar ansökan.
Hela urvalsprocessen sker inom respektive organisation.

Kvalifikationer
Du som är tillsvidareanställd i regionen/kommunen, vill bli chef/ledare inom snar framtid och bedöms ha potential. Utbildningskravet är samma som vid tillsättning av chefstjänst i respektive organisation och verksamhet. Praktisk erfarenhet av att i något sammanhang praktiserat ledarrollen är en fördel. 

Som person har du följande egenskaper/förmågor:

 • Du är drivande och resultatorienterad
  Tar initiativ och får saker att hända. Är uthållig och håller fokus på målet. Avslutar saker och kan vid behov fatta svåra beslut. Ansvarstagande.
 • Du är tydlig och kommunikativ
  Kommunicerar tydligt och klart i såväl grupp som enskilda samtal. Lyssnar aktivt på andra. Säkrar att budskap når fram. Ger konstruktiv och utvecklande feedback. Inger förtroende. kan engagera och få med sig andra
 • Har helhetssyn
  Ser helheten och kan förklara sammanhang och samband. Kan närma sig frågeställningar utifrån flera vinklar. Fokuserar på det väsentliga och gör relevanta prioriteringar. Har ett långsiktigt perspektiv. Kunna ses in egen roll i sammanhang och verka för helhetens bästa
 • Samarbetar och engagerar
  Har en positiv människosyn och är bra på att samarbeta och bygga relationer. Arbetar gärna tillsammans med andra. Involverar och entusiasmerar. Skapar teamkänsla. Är lyhörd, stödjer och motiverar andra.
 • Du är förändringsbenägen
  Ser behov och möjligheter till förändring. Hittar förbättringsåtgärder och finner lösningar. Är öppen för nya idéer och har förmågan att anpassa sig till ändrade omständigheter.
 • Du är trygg och visar vilja att utvecklas
  Har god självinsikt, personlig mognad samt förståelse och intresse för hur det egna beteendet påverkas av och påverkar andra.

Vad händer efter programmet?
Programmet ger dig en fördel och en bra grund att stå på när du senare söker vakanta chefstjänster inom såväl din egen verksamhet som andra verksamheter. Däremot innebär inte programmet att du per automatik kommer att erbjudas en chefstjänst.

Kontaktperson för respektive organisation hittar du under fliken Organisation.

Länk till respektive organisations hemsida:
Falkenbergs kommun
Halmstad kommun
Hylte kommun
Laholms kommun
Region Halland
Varbergs kommun

Lämna ett svar