Josefina Kroon

Befattning: Logoped
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag känner ett stort behov av att få fortsätta utvecklas och vill framåt i min karriär, inte nödvändigtvis uppåt. En ledarroll ser jag som ett sätt att få vara med och utveckla, påverka och förändra, men framför allt en möjlighet att få bygga nya relationer.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag vill vara med och påverka! Vården i stort står inför en stor utmaning att även i framtiden räcka till för alla. Vi behöver tillsammans tänka nytt och förändra delar av vårt arbetssätt och att få ta en ledarroll i detta lockar mig.