Morgondagens Ledare 2015

I mars 2015 startade följande deltagare sin tid mot att bli Morgondagens Ledare. I programmet ingick följande 30 deltagare med placering i de olika kommunerna i Halland och Region Halland.

Sabina Grajqevc – socialrådgivare barn och ungdomsavdelningen, Halmstads kommun

Therese Edlund – socialrådgivare vuxenavdelningen, Halmstads kommun

Pia Wernebäck– förskollärare, Halmstads kommun

Maria Ljungner – sjukgymnast, Halmstads kommun

Lars Rydberg – marknadskoordinator, Halmstad Energi och Miljö AB

Mikael Lundqvist – miljö – och hälsoinspektör, Halmstads kommun

Sara Jakobsson – exploateringsingenjör, Halmstads kommun

Maria Hallberg – projektledare, Halmstads kommun

Joakim Trané – undersköterska, Halmstads kommun

Christian Lidén – ambulanssjuksköterska, Region Halland

Katarina Sibelius – barnmorska, Region Halland

Patrik Göransson – psykolog, Region Halland

Peter Green – distriktsläkare, Region Halland

Maria Ek – sjuksköterska, Region Halland

Patrik Bång – sjuksköterska, Region Halland

Miriam Gellerstedt – logoped, Region Halland

Indre Grimpe – personalstrateg, Region Halland

Josefin Alström – utvecklare, Region Halland

Sofia Larsson – ungdomskonsulent, Laholms kommun

Gisela Berg Rudolfsson – lärare, Laholms kommun

Petra Bertilsson – specialpedagog, Falkenbergs kommun

Dan Emilsson – specialpedagog, Falkenbergs kommun

Lars Larsson – bygglovshandläggare, Falkenbergs kommun

Ingela Danielsson – kommunekolog, Falkenbergs kommun

Jens Otterdahl Holm – ekonom, Varbergs kommun

Regina Johansson, – utvecklingsledare, Varbergs kommun

Annika Eklöv – planeringsingenjör, Varbergs kommun

Jonas Collin – behandlingssekreterare, Varbergs kommun

Annica Bengtsson – undersköterska, Varbergs kommun

Kerstin Delefelt – enhetschef, Hylte kommun