Vad hände efter programmet?

1. Hur har programmet hjälpt dig i ditt arbete?

2. Har du fått någon ny tjänst? I så fall vad för tjänst?

2013-11-01

1. Det har hjälpt mig att bli klar över mina förmågor, i vilken roll jag är starkast och det har i sin tur klargjort vart jag vill och hur jag ska ta mig dit.  

2. Ja, jag har fått en tjänst där jag leder ett kommunikationssamarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Göteborgs Stad och Region Halland.

Linn Berntsson

 

1. Jag tror att programmet hjälpte mig att medvetandegöra mina styrkor men även saker som jag behöver jobba med. Detta har varit till stor nytta eftersom jag då själv är medveten om dem och kan reflektera över dem och försöka jobba med dem.

2.  Jag har fått en ny tjänst som enhetschef.

Martin Persson

 

1. Jag har fått en bra insikt samt förberedelse, det känns inte lika främmande längre att hoppa på ett chefsjobb.

2. Ja jag har fått ny tjänst som enhetschef på IT-avdelningen i Mölndals Stad. Börjar mitt nya arbete den 2:e januari.

– Magnus Svärd

 

1. Morgondagens Ledare har varit bra på flera sätt. Det som var allra mest givande var arbetet i lärgruppen som gav möjlighet till reflektion och utveckling. Gruppträffarna innebar att vi verkligen fick möta varandra som människor på livets resa och i ledarskapet. Jag har fått många kontakter för framtiden och jag ser fram emot kommande after work!

2. Jag har fått en ny tjänst som biträdande rektor på 50 %. Det passar mig utmärkt, då jag är föräldraledig övriga 50 %.

– Jenny Wiemo

 

1. För mig har det gått jättebra, programmet hjälpte mig till en mycket bättre självinsikt om vad jag verkligen vill, hur jag når mina mål och arbetar med mitt eget lärande.

2. Jag arbetar som tf verksamhetschef fram tills årsskiftet att börja med och trivs över förväntan. Mycket arbete men det gör inget för det är så inspirerande och skoj.

– Johnny Dahlin

 

1. Jag har blivit mer medveten om mina styrkor och svagheter. Programmet har också hjälpt mig att se mig själv i rollen som ledare och inse att man inte behöver vara fullärd för att anta en ny utmaning, självkännedom och en vilja att utvecklas är viktigast.

2. Jag har nyligen påbörjat en tjänst som Tf Fritids- och folkhälsochef i Hylte kommun vilket känns ”lagom” utmanande, mycket nytt att sätta sig in i men samtidigt hanterbart. Morgondagens Ledare levererar!

– Josef Önnhed

 

1. Programmet har varit mycket utvecklande. Tycker att det har givit en bra grund inför ett framtida ledarskap.

2. Jag har sedan 1/8 påbörjat ny tjänst som VC på specialisttandvården i Halland.

 – Peter Abramsson

 

1.Programmet har hjälpt mig i det avseende att jag ännu mer är sugen på att prova på chefs/ledarrollen.

2. Har sedan tidigare en tjänst som biträdande avdelningschef på teknik- och fritidsförvaltningen. Men jag hoppas och tror, vilket målet fortfarande är, att få kunna använda mig av kunskaper jag inhämtat via programmet i en ”riktig” chefs/ledarroll.

– Mikael Vallin

 

1. SSL processen (reflektion själv och i grupp) och nätverk med övriga deltagare har varit det mest givande med morgondagens ledare. 

2. Hade en tf verksamhetschefs tjänst när utbildningen startade och fick samma tjänst vid årsskiftet tillsvidare.

– Erika Svensson

 

1. Morgondagens ledare har fått mig att inse att jag vill arbeta som ledare, gett mig en god självkännedom och insikt om mina styrkor och svagheter. Kunskap om organisation och ledarskap, hur man arbetar i förändring och vikten av kommunikation för att skapa delaktighet inom en verksamhet.

2. Jag har fått en ny tjänst som avdelningschef på Vårdcentralen i Tvååker.

– Anna- Pia Trané

 

1. Programmet har gett mig en grundtrygghet i vad mitt personliga ledarskap består utav samt gett många goda och utvecklande samtal i våra så kallade lärgrupper.

2. Jag påbörjade en ny tjänst som avdelningschef strax efter programmet startade.

– Magnus Källström

 

1. Det har blivit tydligare för mig vad mina starka sidor är och vad jag har för utvecklingsområden. Genom utvecklingsplan har jag arbetat mot mål för att förbättras i mina utvecklingsområden. Detta har hjälpt mig i mitt dagliga arbete.

2. Nej, jag har inte någon ny tjänst.

– Karin Lindberg

 

1. Jag har kunnat utveckla en del viktiga verktyg som underlättar mitt ledarskap. Programmet har givit mig ökad beredskap för problem som kan uppstå i ledarrollen.

2. Jag har fått ny tjänst som överläkare, men det har ingen koppling till ledarskapsprogrammet.

– Staffan Brynge

 

1. Programmet har hjälpt mig att identifiera samt arbeta med de sidor som jag har behövt förbättra för att lyckas i en framtida chefsposition. Att identifiera dessa förbättringsområden och att jobba med dem löpande under året har fått mig att utvecklas, inte bara som framtida chef utan även som människa. Programmet har även hjälp mig att skapa en tydligare bild av vad just mitt ledarskap står för, vilket inneburit en större trygghet i mitt nuvarande arbete som funktionsansvarig.

2. Ingen ny tjänst

– Fredrik Andersson

Lämna ett svar