Catharina Gyllenkvist

Befattning: HR-utvecklare
Arbetsgivare: 
Halmstad kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Den goda arbetsplatsen där vi tillsammans levererar en hög kvalitet och samtidigt mår bra och känner arbetsglädje, det är min vision! En enkel sådan kanske.. men med snart 17 års erfarenhet av arbetslivsfrågor vet jag att det krävs en hel del för att nå dit, utmaningarna i dagens arbetsliv är komplexa och inte minst när det gäller personalfrågorna.
Hur skapar vi det ”hållbara arbetsliv” som vi så ofta pratar om att vi har som mål?
Att som ledare få förtroendet att vara en viktig kugge i att få helheten att fungera på bästa sätt, det är för mig ett verkligt motiverande och meningsfullt uppdrag som jag siktar mot. Samtidigt är jag ytterst ödmjuk inför uppgiften och vill vara väl förberedd, därför har jag sökt till Morgondagens ledare.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
För mig är målet att lära mig det jag behöver för att bli en bra chef OCH ledare. Att bli medveten om vad jag behöver utveckla och få användbara verktyg, både nu och för framtiden. Jag vill få en ökad insikt i de utmaningar som ledarskapet innebär och ser verkligen fram emot att få ta del av olika människors och professioners perspektiv. Jag hoppas även på Morgondagens ledare ska resultera i ett nätverk där vi kan utbyta erfarenheter, tips och idéer.