Anna-Karin Kvarnemar

Befattning: Beställarrepresentant för fastighetsinvesteringar
Arbetsgivare: Varbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag ser mig själv som en potentiell framtida chef och vill då få en så bra bas som möjligt att stå på. Jag har hört andra som har gått utbildningen och som bara har positivt att säga om den.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag vill stärka min självbild för att på så sätt förstå både andras beteende och drivkrafter likväl det som styr mig och mitt beteende. Helt enkelt bli bättre på det jag gör idag och samtidigt lägga grunden för att bli en bra chef. Under utbildningen har jag dessutom möjlighet att få intryck från, och lära känna, andra deltagare på djupet med SSL.