Anna Essbrant Wallenius

Befattning: Hälsoutvecklare
Arbetsgivare: 
Falkenbergs Kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har alltid varit intresserad av människor och om hur vi fungerar, vilket har gjort att jag idag har en beteendevetenskaplig utbildning. Denna utbildning och den arbetslivserfarenheten (inom arbetsmiljö och arbetsmarknad) som jag hittills har kommer förmodligen att hjälpa mig oerhört mycket den dagen jag får möjlighet att vara ledare för en grupp människor. Jag tror och har även fått feedback från andra att jag har de kvalitéer som krävs för att på sikt kunna utvecklas till en bra ledare. Jag skulle vilja arbeta som ledare utifrån min egen övertygelse som handlar om att se alla människors styrkor och hjälpa dem att utveckla dessa, snarare än att fokusera på deras utvecklingsområden (som vi alla har). Utifrån detta vill jag fortsätta att utvecklas som människa och jag är säker på att Morgondagens Ledare kan hjälpa mig med detta.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Målsättningen är att jag tar tillvara utbildningen på ett bra sätt genom att utveckla mig själv. Utveckla min självkännedom, mina styrkor och utvecklingsområden som stärker mig för en framtida ledande roll.