Teres Heidermark

Befattning: Utvecklare
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag sökte till programmet för lära mig om vad som krävs av mig i en chefsroll. Ledarskap har jag arbetat med sedan sju år tillbaka och det är något som jag trivs mycket bra med. Det är många delar som en chef ska behärska och det vill jag lära mig mer om genom att gå detta program.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att identifiera hur jag vill vara som chef och få vetskap om vad jag behöver lära mig för att kunna bli en bra chef.