Veronica Lindqvist

Befattning: Barnsjuksköterska
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag tycker att ledarskap är roligt! Redan som ung läste jag ungdomsledarkurser via föreningslivet och jag har alltid trivts med att ta ansvar, driva projekt och med att motivera andra. Jag sökte till Morgondagens Ledare av flera anledningar, men främst för att det verkar vara en rolig och utmanade utbildning! Jag sökte för att vill ta den här chansen att utvecklas, jag vill lära mig mer om ledarskap och jag sökte också för att jag tror att jag har egenskaper som kan vara lämpliga i en framtida chefsroll (att våga vägra svensk jantelag, tillexempel).

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Som jag skrev ovan hoppas jag på personlig utveckling och nya kunskaper. Jag har också en förhoppning om programmet kan bli en del i ett framtida kontaktnät där vi kan utbyta erfarenheter, tips och möjligheter med varandra. Om fem år hoppas jag att jag arbetar som projektledare inom verksamhets- och vårdutveckling.