Björn Gustafsson

Befattning: Förstelärare
Arbetsgivare: Hylte kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag sökte till Morgondagens Ledare för att jag har kommit till ett stadie i mitt yrkesliv där jag vill ta nästa steg och kliva över till chefsroll. Den här kursen har jag bara hört gott om så därför passar den in bra just nu.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Målet för mig är jag ska vara lite förberedd nu när jag kliver över som chef. Innehållet i kursen verkar vara sånt som jag behöver för att kunna bli en bra chef. Jag hoppas även att skuggningen ska ge extra mycket då det är något vi använder en hel del inom skolans värld och det fungerar kanon. Dessutom började vår SSL-grupp på ett kanonsätt med bra deltagare och en riktigt intressant mix av deltagare.

Vad gör du om fem år?
Om fem år är jag rektor på någon skola. Kanske på den där jag just nu är biträdande rektor?