Bob de Vries

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har hört mycket positivt om utbildningen och jag såg det som en utmaning som passar bra i den fasen i yrkeslivet som jag befinner mig i.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag vill gärna få bättre insikt i mina ledaregenskaper. Jag hoppas att genom våra möten och samtal kunna förbättra mina kvalitéer och kunna identifiera det jag behöver bli bättre på som ledare.

Vad gör du om fem år?

Då har jag fortfarande ett jobb som jag trivs med.