Resan

En resa, det är lite så jag ser på livet. Morgondagens ledare [ML] är ett stopp på vägen under min resa, ett fantastiskt spännande stopp som inte bara ger mig verktyg i min framtida karriär utan också på ett personligt plan. Jag har under kursens gång funderat mycket över vad det är som har format Läs mer …

Hållbart ledarskap

Nu har vi haft dag 4 i ML där fokus var att leda sig själv och på ett hållbart sätt. HR chefen i Varbergs kommun Annelie Svensson tillsammans med Ewa guidade oss genom SCARF och andra neuropsykologiska teorier/metoder som är användbara för att se vad är det som triggar oss, andra och varför vi ibland Läs mer …